Vladislava Valacha 17, 976 46 Valaská
048 - 617 65 14, 0903 800 618
babiak@dauba.sk

Kontakt

  • Obchodná kancelária: Vladislava Valacha 17, 976 46 Valaská
  • Telefónne a faxové číslo: 048 - 617 65 14
  • Mobilné číslo: 0903 800 618
  • E-mail: babiak@dauba.sk