Vladislava Valacha 17, 976 46 Valaská
048 - 617 65 14, 0903 800 618
babiak@dauba.sk

Spoločnosť

Dauba, spoločnosť s ručením obmedzeným, bola založená v roku 1993 ako slovensko - nemecká spoločnosť, ktorá sa zaoberala obchodom s odliatkami. Od roku 2004 je tiež prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v mieste svojho pôsobiska.

Spoločnosť DAUBA má od roku 2008 vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 90001:2009 / EN ISO 9001:2008 (Certifikát číslo: 3011-2 z 30.07.2014)

Spoločnosť DAUBA má od roku 2013 výhradné obchodné zastúpenie spoločnosti FUCHS OIL CORP, (SK) s.r.o. na Slovensku pre výrobky dodávané do:

  • zlievární
  • kováční
  • lisovní
  • horské strediská zimných a letných športov

Spoločnosť DAUBA je od roku 2014 obchodným zástupcom spoločnosti NOTUS-POWERSONIC s.r.o. - výrobca zariadení na ultrazvukové čistenie kovových foriem, jadrovníkov a zápustiek používaných pri výrobe:

  • odliatkov z farebných kovov
  • zlievárenských foriem a jadier vyrábaných metódou HOT-BOX a COLD-BOX
  • voskových modelov
  • výkovkov a výliskov

Od 25. marca 2014 je spoločnosť DAUBA bez zahraničnej spoluúčasti.


Tlakovo odlievané odliatky z Al zliatiny