Vladislava Valacha 17, 976 46 Valaská
048 - 617 65 14, 0903 800 618
babiak@dauba.sk

Činnosti

Predaj špeciálnych priemyselných mazív, olejov, náterov a nástrekov

  • Produkty firmy FUCHS OIL CORP so sídlom v Mannheime v Nemecku
  • Produkty zlievárenskej chémie od firmy FUCHS LUBRITECH
  • Produkty firmy FUCHS pre strediská zimných a letných športov
  • Dodávanie náhradných dielcov a špeciálneho náradia pre zlievárne, kováčne lisovne
  • Dodávanie náhradných dielcov pre strediská zimných a letných športov

Tlakové liatie - nabratie kovu