Vladislava Valacha 17, 976 46 Valaská
048 - 617 65 14, 0903 800 618
babiak@dauba.sk

Zlievarenská chémia a náradie

Katalóg produktov firmy FUCHS OIL CORP (sídlo: Mannheim, Nemecko, prevádzky: Mannheim a Kiel)

Výrobný program:

 • HIGH-TECH mazivá pre motorové vozidlá a pracovné stroje
 • oleje a mazivá pre priemysel
 • HIGH-TECH mazivá na spracovanie kovov
 • čistiace a antikorózne prostriedky

PDF na stiahnutie:

Katalóg produktov zlievárenskej chémie od firmy FUCHS LUBRITECH (závod Keiserlautern, Nemecko)

Sortiment pozostáva z:

 • mazivá pre spracovanie materiálu počas pôsobenia tepla (tvárnenie, kovanie, tlakové a gravitačné liatie)
  • vodou riediteľné, obsahujúce grafit
  • vodou neriediteľné, obsahujúce grafit
  • vodou riediteľné, neobsahujúce grafit
 • deliace koncentráty pre tlakové liatie
 • pomocné materiály pre zlievárenstvo
 • ďalšie mazacie a oddelovacie materiály pre zvláštne použitie
 • spreje

PDF na stiahnutie:


Odliatok

Katalóg produktov zlievárenskej chémie od firmy FUCHS LUBRITECH (závod Dohna, Nemecko)

Sortiment pozostáva z:

 • nátery zlievárenskych kokíl
 • nátery zápustiek
 • zlievárenský grafit
 • grafitové pasty
 • grafitové oleje
 • grafitové nátery
 • prachový grafit

PDF na stiahnutie:

Výber produktov od firmy FUCHS pre strediská zimných a letných športov

Podľa § 25a odstavca 8 a § 43 odstavca 2 zákona 98/2004 Z.z. O spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v spojení s § 67 odstavca 7 zákona 563/2009 Z.z. O správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spoločnosť DAUBA, s.r.o. vlástníkom OSVEDČENIA o zaradení do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom na spotrebnú daň z minerálneho oleja a je evidovaná ako OBCHODNÍK S VYBRANÝM MINERÁLNYM OLEJOM s prideleným evidenčným číslom 516411300024. Osvedčenie vydal Colný úrad Banská Bystrica dňa 02.10.2013.

Dodávanie ND a špeciálneho náradia pre zlievárne, kováčne lisovne a pre strediská zimných a letných športov

PDF na stiahnutie:


Južná strana Chopku - prestup na Kosodrevine