Vladislava Valacha 17, 976 46 Valaská
048 - 617 65 14, 0903 800 618
babiak@dauba.sk

Kanalizácie a čistiarne

Prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd (ČOV) a kanalizácií na základe dohody s ich majiteľmi

ČOV - prevzdušňovacia turbína v aktivačnej nádrži