Vladislava Valacha 17, 976 46 Valaská
048 - 617 65 14, 0903 800 618
babiak@dauba.sk

Kanalizácie a čistiarne

Od septembra 2004 je spoločnosť DAUBA prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd ČOV MP 500 v mieste svojho pôsobiska.

Vzhľadom na vysoký stupeň opotrebovania dlhoročnou kontinuálnou prevázdkou, od roku 1981, bolo nutné nahradiť pôvodné kalové vretenové čerpadlá novším technickým zariadením:

  1. výmena, október 2014: inštalované kalové čerpadlo s rezacím zariadením PRAKTIKPUMP Tsurumi 80C21.5-52 (dodanie a inštalácia firmou PRAKTIKPUMP, s.r.o., 960 01 Zvolen, Slovensko)
  2. výmena, máj 2015: Inštalované nové vretenové čerpadlo SC 280-5170 (výrobca GESS-CZ, s.r.o., 753 01 Hranice, Česko)
ČOV - prevzdušňovacia turbína v aktivačnej nádrži